Habip Oğlu Kozmetik

habipoğlu kozmetik ingilizce web sitesi habipoğlu kozmetik türkçe web sitesi

DEFNENİN MİTOLOJİK ÖYKÜSÜ

Bugün özellikle sabunu ile tanınan defnenin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır.Efsaneye göre birgün Apollon,Thesselia'da kıyıları ağaçlarla gölgelenen Peneus ırmağı kenarında güzel,genç bir kız görür.Bu güzelin adı Daphne'dir.Saçları düzgün,uzun ve çok güzel kokuyordu.Apollon görür görmez ona aşık olur.
Ormanların derinliklerinde yalnız başına dolaşmaktan,yabani hayvanları kovalayıp avlamaktan zevk alan Daphne,erkeklerden nefret ediyor ve evlenmeyi kesinlikle istemiyordu.Ancak ona aşık olan Apollon,onunla konuşmak ister.Ondan korkan güzeller güzeli Daphne koşmaya ve kaçmaya başlar.Apollon ne dediyse onu durduramaz.Daphne yorgun düşene kadar koşar koşar...Gücü tükenince de yere yıkılır ve toprak anaya yalvarmaya başlar."Ey toprak ana beni ört,beni sakla,kurtar."Toprak ana onun yakarışını duymuştur.Az sonra Daphne yorgunluktan ağrıyan bacaklarının sertleştiğini,odunlaşmaya başladığını hisseder.Gri renginde bir kabuk göğsünü kaplar.Güzel kokulu saçları yapraklara dönüşür ve kolları dallar halinde uzanır.Küçük ağaçları ise kök olup toprağın derinliğine doğru iner.Apollon sevdiği kıza sarılmak isterken bu defne ağacına çarpınca şaşırır.Fakat ağaca sarılarak kabukların altında henüz ölmemiş Daphne'nin kalbinin heyecanla çarptığını duyar ve:
"Daphne" der "Bundan sonra sen Apollon'un kutsal ağacı olacaksın.Senin,solmayan ve dökülmeyen yaprakların benim saçlarımın çelengi olacak.Ve değerli kahramanlar,muharipler, ünlü şairler,büyük işler başaranlar hep senin yapraklarınla mağrur alınlarını süsleyecekler."
Apollon bunları söyleyince defne ağacı onun lütfuna teşekkür etmek için dallarını yavaşça sallar ve başını hürmetle eğer.
Eski Yunan ve Roma'da ünlü tıp doktorları,krallar,ünlü şairler,değerli kahramanlar,muharipler ve büyük işler başaranlara takılan taçlar defne dalları ve yapraklarıyla süslenir.
Yukarıda anlatılan mitolojik olay,günümüzde yeşil ağaçları,bol suları ve şelaleri ile Antakya'ya bağlı Harbiye beldesinde diğer adıyla Daphne'de geçer.Dünyada en çok bu yöremizde bulunan defne ağaçlarına,Türkiye ve Dünya'nın diğer bölgelerinde nadiren rastlanmaktadır.